Monday, April 18, 2011

Mere Dil Par Tera Saya

Is liya Koi Zada Dair Rukta Nahi Yahan,

Laug Kehtay Hain Mere Dil Par Tera Saya Hai.....!!

No comments:

Post a Comment